Parteneriate

         

Conditii de garantie

 

1.  Termenul de garanţie al produselor este cel specificat în  factura  emisa  de  SC OXYGEN COMPUTERS SRL și se calculează de la data emiterii facturii. 

2.  Condiţiile tehnice generale de instalare şi utilizare, a căror respectare condiţionează acordarea garanţiei, sunt: 

-  tensiunea de alimentare să se încadreze în valorile înscrise pe eticheta produsului şi/sau în manualul/instrucţiunile de utilizare a acestuia;

-  pentru echipamentele alimentate la o tensiune de peste 50 V c.a

a)   să se utilizeze obligatoriu prize cu împământare;

b)  tensiunea măsurată între carcasa echipamentului şi nulul prizei de 

alimentare(cu aparatul pornit să nu depăşească 1V;

c)  frecvenţa: 50 +- 2%;

d)  operaţiunea de conectare a echipamentelor între ele este permisă doar cu acestea deconectate de la reţeaua de alimentare;

-  spaţii interioare cu mediu lipsit de praf, agenţi corozivi şi vibraţii, cu  temperaturi de 10-35 grade C şi umiditate de 65%

3.  Garanţia se acordă la sediul firmei furnizoare  SC OXYGEN  COMPUTERS SRL, excepţie făcând situaţiile în care există contract de service la sediul clientului sau alte condiţii de acordare a service-ului stabilite  prin contract  separat. Service-ul la  sediul clientului  se face contra cost, conform contractului de service sau a ofertei de servicii. 

4.  La solicitarea acordării garanţiei pentru un produs comercializat de firma noastră este necesar să prezentaţi:

a)  produsul  în ambalaj original,  împreună cu  documentaţia tehnică, driver-ele şi    eventualele accesorii cu care s-a livrat

b)  o descriere cât mai detaliată a defectului;

c)  factura fiscala în original sau copie.

Lipsa unuia dintre  detaliile mentionate la punctele  a), b), c)  atrage imposibilitatea  noastră de a asigura garanţia. 

5.  Se va refuza recepţia în vederea asigurării garanţiei pentru acele produse care nu vor avea etichetele sau  sigiliile  de garantie  aplicate pe echipamente  intacte, respectiv doar etichetele intacte, în cazul produselor ce nu au sigilii. 

6.  În cazul solicitării nejustificate  de acordare a garanţiei  ne rezervăm dreptul de a cere Beneficiarului-cumpărător  contravaloarea manoperei de investigare a produsului reclamat ca fiind defect. Costul manoperei va fi calculat de noi în momentul recepţiei produsului/finalizării prestării serviciului.

7.  Garanţia nu se acordă produselor  sau componentelor  care în opinia specialiştilor noştri, motivată în scris, prezintă defecţiuni sau o functionare necorespunzătoare datorită:

a)  manipulării, transportului sau instalării improprii;

b)  folosirii şi/sau întreţinerii neconforme cu instrucţiunile/manualul de utilizare şi întreţinere şi în cazurile speciale definite în instrucţiuni/manual;

c)  daunelor provocate din cauza reparaţiilor executate de persoane neautorizate sau de schimbări ale stării originale a produsului;

d)  influenţelor naturale sau păstrării în condiţii improprii; 

e)  pătrunderea substanţelor lichide în interiorul  produsului atrage de la sine pierderea garanţiei.

f)  în cazul produselor care prezintă defecte mecanice sau componete integrate de putere mică explodate; uzura normală mecanică a produselor nu poate face obiectul garanţiei.

g)  Utilizării produselor cu alte accesorii sau consumabile decat cele originale: imprimantele cu cartușe neoriginale sau reîncărcate; folosirea altor alimentatoare decât cele originale

8.  Garanția monitoarelor TFT se acordă în conformitate cu standardul  ISO13406-2 clasa II. Astfel, monitoarele cu mai puțini pixeli sau subpixeli defecți decât e specificat în standard nu se consideră defecte.

9.  Nu se acordă garanție pentru consumabile  (cartușe, cilindri, acumulatoare , baterii etc) decât in cazurile specificate in prealabil.

10.  Nu se acordă garanție pentru produse software sau pentru defecțiuni cauzate de produse software.

11.  Nu răspundem de eventualele probleme de compatibilitate privind subansamblele achiziţionate de client de la alte firme. De asemenea nu ne asumăm nici o răspundere pentru subansamblele care sunt folosite pe sisteme ce nu corespund ca perfomanţe cu specificaţiile producătorului. 

12.  În lipsa unor alte prevederi contractuale, garanţia se acordă clienţilor în mod exclusiv pentru echipamentele , subansamblele şi componentele achiziţionate de aceştia direct de la firma noastră, în această situaţie noi nefiind în nici un caz răspunzători în faţa terţilor care vor fi achiziţionat produsele comercializate de către clienţii noştri direcţi. 

13.  Nu ne asumăm nici o răspundere privind pierderile de date ce ar putea surveni ca urmare a unor intervenţii pentru rezolvarea defecţiunilor reclamate, având doar obligaţia de  a remedia aceste defecţiuni. De aceea insistăm  asupra necesităţii salvării prealabile  de către utilizatori a tuturor datelor/programelor importante posibil a fi pierdute, înaintea solicitării garanţiei pentru un produs presupus defect.

14.  Consumabilele de imprimantă care au cap de printare inclus se pot prezenta la garanţie numai în termen de 24 de ore de la cumpărare şi obligatoriu cu monstra printată a defectului. Celelalte categorii de consumabile nu benefciază de garanţie.  

15.  Pe durata perioadei de garanţie, firma noastră va  repara componentele defecte.  În cazul în care repararea nu este posibilă sau nu este preferată de către SC OXYGEN  COMPUTERS SRL, respectivele componente vor fi înlocuite cu altele noi.  Componentele noi  preiau starea garanţiilor rămase pentru componentele înlocuite. 

16.  Operaţiunile de service se vor efectua de regulă în termen de 10 zile lucrătoare de la recepţia produsului. În cazul în care reparaţia produsului necesită o perioadă de timp de peste 10 zile, se va face o estimare a timpului de reparaţie necesar. Dacă produsul nu poate fi reparat, iar durata de nefuncţionare depăşeşte 10% din termenul de garanţie, la cererea cumpărătorului, produsul va fi înlocuit  cu unul nou  sau  i  se va restitui contravaloarea acestuia.  Firma noastră poate alege să înlocuiască componenta  prin up-grade, însă doar  cu condiţia acceptării  plăţii de către Beneficiarul-cumpărător  a diferenţei între valoarea noii componente şi valoarea de piaţă a componentei iniţiale. 

SC OXYGEN Computers SRL 

Documentul se poate descarca in format PDF de aici